?

Log in

No account? Create an account
Zelfgemaakte gedichten. [entries|friends|calendar]
All sorts of Poems

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

[19 Feb 2006|04:03pm]

eeuwigegodin
Een klein handje, kleine vingertjes met piepkleine nageltjes
Een groot hoofdje, donkere donshaartjes en helder blauwe oogjes
Die nieuwsgierig zeggen dat ze op onderzoek uitwillen
Kleine voetjes, rozig zacht huidje en schattige teentjes
Trappelend van ongeduld aan het wachten
Om haar eerste stapjes te mogen zetten
Rode lippen, een snoezig mondje en daaruit
Een paar onbegrijpelijke brabbelende woordjes
Armpjes grijpend en wijzend uitgestoken
Om alles wat haar toekomt te omhelzen
Jij bent het kindje, dat iedereen zou willen hebben
Maar gelukkig mag alleen ik jou liefde schenken


Eigenlijk wilde ik een gedichtje voor het thema schrijven, maar dit moest er geloof ik eerst even uit..
Vraag me niet waarom, want aan een baby'tje ben ik nog niet toe, denk ik zo :p
5 comments|post comment

[29 Jan 2006|10:13pm]

leonii_
Ik ga stoppn met de community hier.. er gebeurt ehm. ; Niets ?
Duss. totziens ! xxx
3 comments|post comment

[14 Jan 2006|02:48pm]

onbegrensd
Ik zweer dat mijn handen vogels waren
zich warm nestelent in mijn rode krullen
drie stenen eieren braken in mijn mond
en vleugels naaide zich aan mijn hoofd

Met de krassen op mijn jonge snavel
en diepe happen uit mijn witte veren
leerde ik vliegen vanaf een warm nest
met gepikte wormen en dode muggen

Weggevallen uit mijn veilige boomthuis
en mijn veren nat van woeste stormen
zodra de zwarte wolken zijn verdreven
zal ik drogen onder de verwarmde zon


En deze schreef ik na die andere van net.
Je moet hem kunnen begrijpen, anders voel je het niet, denk ik.
post comment

[14 Jan 2006|02:46pm]

onbegrensd
Natte voetstappen voorlopig gezet
op de monsterlijke grijze ondergrond
de eeuwige witte en zwarte verledens
worden achter gelaten met vegen

Vegen die vloeken met gehaaste fluiten
donkere vegen bedekken mijn ogen
in mijn oren leven krassende geluiden
ik ben geboren als een doof stomme

Een doof stomme verdwaald in gedwaal
de gekte speelt vredig in mijn hoofd
schommelend gaan de beelden langs
ik vond mijn rust in krijsende onrust


Lang geleden dat ik schreef, daarom is het ook anders dan normaal.
Ik zat in de trein en schreef maar een eind weg.
2 comments|post comment

[10 Jan 2006|09:30pm]

pluis_beest
De ontzichtbare weg.

De onzichtbare weg,
die voert naar de toekomst,
via hoop en verwachting
op liefde en vrede,
naar de rest van ons leven.

Weinig is werkelijk,
weinig is nodig;
onverdeelde aandacht
een oprechte glimlach
een moment van stilte


Besef dat het goed is
eenvoudig te levenIk vond hem op deze site.
Deze community gaat over gedichten, dus ik vond dat ik hem hier mocht posten.
5 comments|post comment

[04 Jan 2006|09:24pm]

xr4ch3l
[ mood | busy ]

NieuwCollapse )

5 comments|post comment

[04 Jan 2006|06:25pm]

eeuwigegodin

Nieuw Collapse )

3 comments|post comment

[04 Jan 2006|12:05am]

jojo_oma
Om maar even weer leven in de brouwerij te brengen ;)
pijnlijke tonen
bijtende klanken
krassende gitaren
slachtende piano's

hakkende drums
verdoemde woorden
Vuurspuwende emoties
en een pijnlijke stem
post comment

[20 Dec 2005|01:49pm]

pluis_beest
Ik zoek!
Een stukje tekst van min. 2 woorden tot max. 8 regels
voor tekenen.
Ik moet er dus een bepaald beeld bij krijgen en dat moet ik tekenen.
Iemand die een leuk stukje tekst heeft?

Al vast bedankt.
6 comments|post comment

[19 Dec 2005|09:01pm]

oakyewfilter
Nieuw.Collapse )
4 comments|post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]